Duymadıysan, uydur...

Aşağıda, büyük üniversitelerimizden birinin Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nın, tıp fakültesi dâhil, diğer fakültelerde yaptığı sınavlarda öğrenciler tarafından verilen bazı cevapları bulacaksınız (hepsi gerçektir). Konuyu bilmenize de gerek yok, soruların sonunda gerçek cevaplar parantez içinde yazıyor. Öğrencilerin örnek cevapları ise tamamen kendi yaratıcılıklarının eseri. Tabii fizyoloji konularına aşina olanları daha çok eğlendirecek bir vesika olduğu da kesin. Bakınız; müstakbel doktor, diyetisyen, hemşire vs arkadaşlarımız, derslerdeki o garip terimleri ne kadar dikkatlice dinliyorlar ve de dinlediklerinden neler anlıyorlar! Bazı sorulara verilen cevaplara baktığımızda, “o arkadaşın içtiğinden ben de istiyorum” diyesi geliyor insanın… (Tabi bu mevzunun sadece onların suçu olmadığını da biliyoruz… :))


Cevapları veren arkadaşların kimlikleri bizde saklı… Şu anda çoğu mesleklerini icra etmeye başladılar. İleride televizyonlarda falan havalı havalı konuşurken görürsem, diğer sınav sonuçlarını da açıklarım, ona göre… Ayağımızı denk alalım…!


1. Spirometre ile neyi ölçeriz? (Akciğer hacim ve kapasitelerini)
Seçme Cevaplar:
- Hemoglobin
- Sinirden iletme hızı.
- Sanrı (?)
- Momonetre

2. Kan basıncını ölçmek için kullandığımız tansiyon aletinin kısımlarını yazınız. (manşon, aneroid manometre, steteskop)
Seçme Cevaplar:
- Mansiyon
- Anamoid momometre
- Spirgonanometre
- Buyusu (aynen böyle)
- Sitekusto
- Mamometre
- Tandur
- Vana
- Musluk
- Vida
- Pusula
- Tokmak
- Zeytin
- Armut (Gülmeyin lütfen; tansiyo aletini şişirmek için kullanılan şişkin kısma “armut”; steteskobun kulağa giren yuvarlak kısımlarına da “zeytin” denir! Gerçekten)

3. Akciğer hacim ve kapasitelerini ölçtüğümüz cihazın adı nedir? (Spirometre)
Seçme Cevaplar:
- Spektrofatometre
- Sferometre
- Spinometre
- Sitometre
- Spikometre
- Barometre
- Osilomonometre (yanında şu yazıyordu: bu aletle extresyon hacmini ölçemeyis)
- Osiloskop
- Takometre
- Teleskop

4. Renk körlüğü tespitinde kullanılan kartların adını yazınız. (Ishihara kartları)
Seçme Cevaplar:
- Renk körlüğü kartları
- Renkli kart
- Kart
- İşira
- İşuşu
- Şisihora
- İş-?
- İyiara kartları
- İskambil

5. Palpatuar metotla hangi kan basıncı ölçülemez. (diyastolik kan basıncı)
Seçme Cevaplar:
- Tansiyon
- Vurma yöntemi olduğundan distolik basınç ölçülemez
- Kapiller ve pulmoner kan basıncı
- Diyastölük
- Sismolig

6. Miyop bir gözün kullanması gereken mercek nasıl olmalıdır? (konkav veya içbükey mercek)
Seçme Cevaplar:
- Bikompleks mercek
- Bikolas mercek
- Bikonicowan mercek
- Uzağı görebilmelidir
- Kaliteli olmalıdır

7. İskelet kasında, sarkomeri oluşturan kalın lifin adı nedir? (Miyozin)
Seçme Cevaplar:
- Nöron
- Mepran
- Profordus
- Miyolan
- Mayoplazmit
- Trampolin
- Troponik
- Rolon
- Nüfizyon
- Öğrencinin kendi imzası…

8. Sinir kas kavşağının transmitter maddesi hangisidir? (asetilkolin)
Cevap: Hücrenin zorlandığı yer…

9. Organizmada iç ortamın değişmez tutulmasına ne ad verilir? (Homeostazis)
Cevap: İç ortam tutulması.

10. Aksiyon potansiyelinin oluşmasından sorumlu iyon hangisidir? (Sodyum)
Cevap: Müdür.

11. Aksiyon potansiyeli oluşturmayan ve nöronlara destek görevi yapan hücrelere ne ad verilir? (Glia hücreleri)
Cevap: Destek Kuvvetleri.

12. Kalp hızı ve kasılma gücünde artış yapan otonom sinir sistemi hangisidir? (Sempatik sinir sistemi)
Seçme Cevaplar:
- Karoniga
- Ssakromel
- Sepatik sinir sistemi
- Sevimli sinir sistemi
- Sağlam olandır..

13. El, kol ve bacaklarda istemsiz titremelere neden olan ve dopamin eksikliğine bağlı bazal ganglion hastalığının adı nedir? (Parkinson hastalığı)
Cevap: Hareket 20 (beden eğitimi bölümünden)

14. Sinir hücrelerinde Ranvier boğumlarından atlayarak iletilen iletiye ne ad verilir? (Saltatorik, sıçrayıcı ileti)
Seçme Cevaplar:
- Sallatorik.
- Sindemik
- Zıplayan
- Hoplatıcı

15. Hemoglobin tayininde HCl asit hangi amaçla kullanılmıştır? (kan hücrelerinin zarlarını parçalamak için)
Seçme Cevaplar:
- Kanın pıhtılaşmaması için
- Tüpü temizlemek için
- Hemoglobinin dejenere olmasını önlemek için
- Su koydukça rengin saplanması için……
- Kalsiyumun serbestleşmesi için
- Kan proteinleri…

16.Zorlu ekspirasyonla ilk bir saniyede çıkarılan hava miktarına ne ad verilir? (FEV1)
Seçme Cevaplar:
- Üfürük
- Phons
- Ölü hava
- Patlama hacmi… Daha Fazlası…
- Force
- CF1
- FOF1
- F1

4.Kan basıncı ölçümünde kullanılan manometre tiplerinden iki tanesini yazınız. (mesela; sfingmomanometre, arenoid manometre, civalı manometre olabilir)
Seçme Cevaplar:
- Sfingometreli manometre
- Palpatuar manometre
- Gazlı manometre
- Tansiyometre ile sistolik ve diyastolik basınç ölçülür….
- Ultrasonografik monometre
- Analog monometre.
- Mıknatıslı manometre
- Havalı manometre
- Motometre
- Atrodial manometre
- Spiral manometre
- Oskulmerer manometre
- Steteskop
- Anchor monometresi
- Stiloscope
- Kortukow (Tansiyon seslerini bulan Korotkoff’dan esinle sanırım?)
- Saatli kadranlı..
- Anografik
- Körüklü manometre
- Onuploid manometre

7.Aşağıda şekilleri görülen pipetlerin isimlerini yanlarına yazınız. (Eritrosit, lökosit ve hematokrit pipetlerini soruyoruz)
Seçme Cevaplar:
- Kalın pipet, Orta boy pipet, ince pipet
- Büyük boy pipet, orta boy pipet, küçük boy pipet
- Pipet (Cam)
- ER pipeti WC pipeti… Daha Fazlası…
- 101 taksimatlı, 11 taksimatlı pipet
- normal pipet (Hb pipeti için)
- Trombosit pipeti
- Standart pipet
- Sağlam pipet

8.Aşağıda görülen aracın adı nedir? Hangi kan parametresinin tayininde kullanılır? (Sahli Hemometresi; kolorimetrik hemoglobin miktarı tayininde kullanılır)
Seçme Cevaplar:
- İşbu cihaz hemoglobin tayininde kullanılır.
- Spirometredir…
- Satehli
- Santrifüj, hematokrit için……
- Aracın adı sanırım onu bulan adamın adı veya ……..-metre de olabilir..
- Sahil aleti
- Safli
- Sahlimometre
- Skin (üstü sonradan karalanmış)
- Annelink göstergesi
- Sahli metot kutusu
- Hemoglobin spirometresi
- Hematokrit tayininde (kandaki tanecikli yapıların kandaki yüzdesi)
- Hematokrit sfiromometresi
- Salhi hemometresi
- Shingometry

Derleyen: Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan bir grup vatansever asistan adına,
Sinan Canan (2001)

Hiç yorum yok:

Sinan Canan ve Serkan Karaismailoğlu ile beynimizin [n] ilginç halleri!